Zajęcia projektowe z komunikacji interpersonalnej

Komunikacja interpersonalna to jedna z podstawowych form kontaktu między ludźmi, dlatego znajomość zasad i reguł obowiązujących w tej komunikacji, jest niezmiernie ważna w funkcjonowaniu społecznym. W dniu 19.04.2018 wychowankowie podczas zajęć Savoir vivre, prowadzonych przez panią Dorotę Pawelec, w ramach projektu „NOWA PERESPEKTYWA LEPSZY START” ćwiczyli niezwykle cenną umiejętność skutecznej komunikacji oraz aktywnego słuchania w procesie porozumiewania się. Poznali elementy niewerbalnego porozumiewania się, najczęstsze błędy i bariery komunikacyjne. Dzięki tym zajęciom wychowankom będzie łatwiej współpracować w grupie.