Przygotowania do Rajdu „Sudety 2017”

W przygotowania do jubileuszowego – XXXX Ogólnopolskiego Rajdu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „SUDETY 2017” zaangażowali się nie tylko pracownicy naszego ośrodka, ale także instytucje zewnętrzne. Organizatorzy Rajdu, podobnie jak w latach ubiegłych, przekazali nam wiele materiałów promocyjnych, pięknych albumów, wydawnictw turystycznych i przyrodniczych, które podczas zakończenia imprezy trafiły jako upominki do wszystkich  uczestników. Serdecznie dziękujemy im za podarowane materiały oraz za chęć współpracy z naszą placówką.

Rajd „Sudety 2017”

W dniach 24-26 maja 2017 roku, 103 wychowanków wraz ze swoimi wychowawcami reprezentującymi
12 placówek resocjalizacyjnych z terenu całego kraju wraz z przewodnikami sudeckimi z Gildii Przewodników Sudeckich im. Willa Ericha Peuckerta wyruszyło na jubileuszowy XXXX Ogólnopolski Rajd Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych ”Sudety 2017”. Wszyscy uczestnicy w wyznaczonym czasie stawili się w miejscach, z których mieli rozpocząć swoją wędrówkę. Tam też spotkali oczekujących na nich przewodników. Po powitaniach i wstępnych formalnościach wszyscy wyruszyli na trasę.
W tym roku rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę z trzech miejsc: Szklarskiej Poręby, Karpacza i Kowar. Były więc trzy zorganizowane grupy wędrowców i trzy trasy rajdowe. Podczas wędrówki wszyscy rajdowicze mieli okazję zobaczenia ciekawych miejsc związanych z Górami Olbrzymimi, bo tak w dawnych czasach nazywane były Karkonosze: Główny Szlak Sudecki im. dr Orłowicza, najbardziej znane schroniska t. j. Samotnia, Strzecha Akademicka, Pod Łabskim Szczytem, Dom Śląski, Odrodzenie, a także zdobyć najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę (1603 m npm). W trakcie wędrówki uczestnicy mogli poznać genezę powstania kotłów polodowcowych, odwiedzić miejsca po których pozostały już tylko wspomnienia – Budniki. Dla każdego z wychowanków było to wyjątkowe doświadczenie. Wspólna wędrówka, wysiłek oraz konieczność pokonywania swoich słabości i niedoskonałości dawały uczestnikom każdej z tras pewnego rodzaju poczucie jedności. Wzbudzało to również bardzo pożądane zachowania takie jak pomoc koleżeńską oraz troskę o los innych uczestników wędrówki. Wiele nowych przyjaźni zawiązało się w trakcie pokonywania trudności związanych z rzeźbą terenu oraz panującymi warunkami atmosferycznymi – szczególnie w pierwszym dniu naszego wspólnego wędrowania (a było z czym walczyć).

W czwartek 25 maja około godziny 18.00 odbyło się spotkanie integracyjne w schronisku Odrodzenie, podczas którego Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu Pan Piotr Schienke podziękował wszystkim uczestnikom Rajdu za ich udział w tym przedsięwzięciu, wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Podczas tego spotkania obejrzeliśmy również ciekawą prezentację dotyczącą wyprawy na Sri Lankę przygotowaną przez Pana Mirosława Sopickiego – przewodnika sudeckiego z Gildii Przewodników Sudeckich, który również jest wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu i koordynatorem Rajdu. Po zakończeniu spotkania uczestnicy i uczestniczki mieli chwilę wolnego czasu, który poświęcili na rozwijanie nowych znajomości. Około godziny 22.00 wszyscy udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.
Ostatniego, trzeciego dnia pogoda obdarowała nas hojnie. Świeciło przepiękne słońce, a temperatura była idealna do wędrówki. Wychowankowie podjęli wyzwanie i postanowili wyruszyć jak najszybciej na trasę. Uczestnicy odwiedzili zaplanowane na ten dzień atrakcje i około godziny 16 wszyscy zakończyliśmy tegoroczną edycję Rajdu Sudety.
Tradycyjnie Rajd objęty był Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Materiały promujące region Dolnego Śląska, a w szczególności obszar położony wokół Karkonoszy przekazały dla uczestników Rajdu następujące jednostki samorządu terytorialnego:
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
– Starostwa powiatowe: wałbrzyskie, jeleniogórskie i kamiennogórskie,
– Miasta: Wałbrzych, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Piechowice, Kowary i Kamienna Góra,
– Gminy: Podgórzyn, Jeżów Sudecki i Kamienna Góra.

W rajdzie uczestniczyło 12 placówek resocjalizacyjnych :
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kunowie
2. Zespól Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie
3. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa “Razem w przyszłość” w Stobrawie
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śl.
7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
8. Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w „Dom na Szlaku” im. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie.