Film z projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” – Zajęcia w ramach Kursów Umiejętności Zawodowych

Film o wszechstronnej realizacji projektu