Program „Mój dom – moja odpowiedzialność”

Program „Mój dom – moja odpowiedzialność” to program dla usamodzielniających się wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w który włączył się również Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu. Skierowany jest dla młodzieży w wieku 17-18 lat, wychowanków przebywających w placówce powyżej 3 miesięcy. Program ten powstał z inicjatywy Fundacji Habitat For Humanity Poland, w partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów – Filia w Aninie, a został przeprowadzony przez Fundację Microfinance Centre (MFC), dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Materiały szkoleniowe, wykorzystywane w pracy podczas realizacji projektu, są efektem wniosków, przemyśleń, badań, wynikłych z 10 letniego doświadczenia programu Edukacji Finansowej prowadzonej przez MFC (na podstawie materiałów Freedom for Hunger i MicroSave) oraz materiałów Habitat for Humanity. Autorami materiałów są : Ewa Bańkowska, Katarzyna Pawlak (MFC) oraz Marek Guzowski (Habitat For Humanity Poland).

Celem programu jest zdobywanie wiadomości i umiejętności kluczowych dla wkraczającego w dorosłe i samodzielne życie wychowanka oraz kształtowanie umiejętności wprowadzania w życie dobrych praktyk, jaki są: planowanie budżetu domowego, oszczędzanie, świadomy wybór produktów dostępnych na rynku, planowanie wyżywienia, korzystanie z ofert bankowych.

Program „Mój dom – moja odpowiedzialność” składa się z czterech modułów tematycznych:

Finanse osobiste
Planowanie wyżywienia
Media w domu
Produkty bankowe.

Każdy z tych modułów prowadzony jest w formie warsztatów oraz dodatkowych, indywidualnych zajęć związanych z koniecznością wykonania zadań.


Szkolenie w ramach programu „Mój dom – moja odpowiedzialność”

W dniach 22-23.01.2016 r. w Centrum Edukacyjnym Trampolina I w Warszawie – Aninie, będącym Filią Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie, odbyło się szkolenie „Mój dom – moja odpowiedzialność”, w którym brały udział pani M. Czech oraz D. Pawelec. Jest to projekt realizowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowany z Funduszy EOG, stworzony w wyniku współpracy Microfinance Centre, Habitat for Humanity oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku lat 17 i 18 przebywających w ośrodkach wychowawczych, a celem programu jest pomoc młodzieży opuszczającej placówki wychowawcze w przygotowaniu się do samodzielnego życia. Treści, przekazywane są podczas organizowanych w ramach programu zajęć przygotowane są tak, by przekazać nie tylko teorię, ale również umożliwić praktyczne jej wykorzystanie. Dobór treści i problematyki jest wynikiem refleksji, uwag, propozycji i obaw młodzieży, która podzieliła się nimi z p. Ewą Bańkowską, jedną z autorek programu. Podczas dwudniowego szkolenia wszyscy uczestnicy mogli brać udział w bardzo interesujących i twórczych warsztatach. Omawiane i prezentowane treści były bardzo istotne i dotykały problemów, z którymi mogą borykać się młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie, do których zaliczyć można: gospodarowanie budżetem domowym, sposoby oszczędzania pieniędzy oraz dbałość o środowisko naturalne człowieka. Przepracowanie materiału warsztatów pozwoliło nie tylko przygotować się do próby wdrożenia programu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu, ale również skłoniło uczestników do refleksji nad stopniem wykorzystania zdobytych informacji w życiu prywatnym.

Zajęcia w naszym ośrodku w ramach programu „Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność” >>>