Program „Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność”

Od marca bieżącego roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym odbywaj się zajęcia mające na celu pomoc w przygotowaniu młodzieży do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki. Praca w ramach tych zajęć oparta jest na programie „Moje mieszkanie-moja odpowiedzialność”, który powstał z  inicjatywy Fundacji Habitat For Humanity Poland, w partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów – Filia w Aninie, a został przeprowadzony przez Fundację Microfinance Centre (MFC), dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Młodzież pracując w stałym zespole realizuje obecnie zajęcia związane z tematyką finansów osobistych, wyżywieniem i jego planowaniem.  Dzięki uczestnictwu w spotkaniach wychowankowie nabrali większej świadomości związanej z rolą pieniędzy w życiu człowieka. Chłopcy pozyskali potrzebną wiedzę przydatną w dysponowaniu budżetem domowym,  uczyli się sposobów oszczędzania, a także zostali uświadomieni, jak ważne jest oszczędzanie, szczególnie w przypadku występowania „nieprzewidzianych wydatków”, które czekają również na nich w ich dorosłym życiu.