I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTON 2022

Temat przewodni tegorocznego konkursu:  „Tu mieszkam – Polska”.

W temacie zamykają się:

  • fotografia krajobrazowa – szeroko rozumiana przyroda, ciekawe miejsca – w tym architektura, fotografia macro;
  • ludzie – szeroko rozumiany portret, fotografia uliczna;
  • reportaż – dotyczący ważnych tematów społecznych w okolicy miejsca pobytu – zamieszkania.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTON przeznaczony jest dla młodzieży z placówek resocjalizacyjnych, takich jak
MOS – y i MOW – y z terenu całej Polski. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi, często bardzo zagubionych i borykających się z wieloma problemami, na piękno otaczającego ich świata i pokazanie im, że wokół nich jest coś więcej niż tylko szara codzienność.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 20.05.2022 r.  Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2022 roku. Na laureatów czekają nagrody oraz wystawa konkursowych fotografii w galerii multimedialnej Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e – mail: dmowwalbrzych.okffoton@gmail.com lub telefonicznie. W imieniu Organizatora Konkursu informacji udziela Koordynator Konkursu Pan Kacper Jefmański.

Materiały do pobrania:
Regulamin I OKF FOTON Tu mieszkam – Polska
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie rodzica – opiekuna
Oświadczenie uczestnika Konkursu – ochrona danych osobowych


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTON 2022 >>>