Zajęcia warsztatowe w plenerze – przygotowania do realizacji filmu >>>

Wycieczka edukacyjna do TVN >>>

Zapraszamy do obejrzenia filmu >>>

 

Konferencja Sztuka edukacji. Sztuka zaangażowania

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Poprzez wspólne spotkania tworzy się przestrzeń do rozmów, dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poszukiwania miejsca dla kultury i sztuki w szkole. Prezentacja dobrych praktyk umożliwia wskazywanie wartości wynikających ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów oraz inspiruje i buduje sieci kontaktów. Konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów, oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować w społeczeństwie.
15 i 16 listopada 2018r. w Domu Pracy Twórczej w Pałacu w Radziejowicach pod Warszawą, odbyła się konferencja Sztuka Edukacji, organizowana corocznie przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Tegoroczna konferencja poświęcona była projektom edukacji kulturalnej i artystycznej, które zwracały uwagę na sytuację i potrzeby najbliższego otoczenia. Komisja wybierając projekty na konferencję  szukała takich propozycji, które angażowały uczniów w działania ze społecznością lokalną lub z grupami różniącymi się od nich wiekiem, doświadczeniem, potrzebami, rozwijając ich postawę obywatelską. Wspólnym mianownikiem było zaangażowanie. Projekty, które były prezentowane w trakcie konferencji zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu. Zgłoszono 36 projektów, spośród których wybrano 12. Jednym z nich był Projekt Riese – film edukacyjny zrealizowany przez naszą placówkę w 2015 roku. Przed uczestnikami spotkania projekt zaprezentowała pani Joanna Gulbicka-Byra, która wzięła również udział w dyskusji panelowej oraz warsztatach edukacyjnych World Cafe prowadzonych przez ekspertów.

Zapraszamy do strony internetowej organizatora Konferencji >>>

Tekst – J. Gulbicka – Byra. Zdjęcia – D. Kucner