Przygotowania do Rajdu „Sudety 2018”

Przygotowania do Rajdu rozpoczęły się już wiele miesięcy przed jego rozpoczęciem. Nabór i rejestracja uczestników, ustalanie tras, rezerwacja i zaliczkowanie miejsc noclegowych, pozyskiwanie sponsorów – to działania, które trzeba było podjąć z dużym wyprzedzeniem, by Rajd był dobrze przygotowany. Podobnie jak w latach poprzednich zaprosiliśmy do współpracy wiele dolnośląskich samorządów. Materiały promujące region Dolnego Śląska, a w szczególności obszar dawnego województwa wałbrzyskiego przekazały dla uczestników Rajdu następujące jednostki samorządu terytorialnego:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Urząd Miejski w Wałbrzychu;
3. Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju;
4. Urząd Miasta w Kłodzku;
5. Starostwo Powiatowe w Kłodzku;
6. Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju;
7. Urząd Gminy Nowa Ruda;
8. Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój;
9. Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu;
10. Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju;
11. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim;
12. Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;
13. Urząd Miasta Jedlina-Zdrój;
14. Urząd Miejski w Szczawnie Zdroju;
15. Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach;
16. Urząd Miejski Głuszyca;
17. Urząd Gminy Walim;
18. Urząd Miejski w Świdnicy;
19. Urząd Miejski w Świebodzicach.
Wszystkim samorządom serdecznie dziękujemy za współpracę i udzielone nam wsparcie. Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park. Bez pomocy i wsparcia tych dwóch podmiotów zorganizowanie Rajdu nie byłoby w ogóle możliwe.

Zapraszamy na film z Rajdu „SUDETY 2018”

Rajd „Sudety 2018”

W dniach 8-10 czerwca 2018 roku, 105 wychowanków i wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych reprezentujących 12 placówek resocjalizacyjnych z terenu całego kraju uczestniczyło w trzydniowym 41 Ogólnopolskim Rajdzie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych ”Sudety 2018”. Rajd „Sudety” to ogólnopolska impreza turystyczno-krajoznawcza organizowana od 1978 r. przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu. Promuje ona idee aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz poznawania walorów krajoznawczych i kulturowych Sudetów. Rajd jest również sposobem oddziaływań wychowawczych wobec młodzieży przebywającej w ośrodkach.
Młodzi ludzie z różnych zakątków Polski przyjeżdżają w rejon Sudetów, aby wspólnie uczestniczyć w trzydniowym przejściu po najciekawszych pasmach sudeckich. Podczas tegorocznej edycji młodzież przemierzała malownicze szlaki turystyczne Masywu Śnieżnika. Przedsięwzięcie objęte było Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Cezarego Przybylskiego. Wsparcie sponsorskie zapewniła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.
Pamiętając o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości tegoroczny Rajd poprowadzony został pod hasłem: „Pamiętamy – 100 lat NIEPODLEGŁEJ”.
Wspólne wędrowanie dla każdego z wychowanków było bezcennym doświadczeniem, wysiłek oraz pokonywanie swoich słabości i niedoskonałości dawały im poczucie głębokiej satysfakcji. A w tym roku pogoda nie rozpieszczała rajdowiczów – i wiatr, i słońce, a zwłaszcza deszcz, który przez dwa dni doskwierał wyjątkowo.
Na rajdowym szlaku można było podziwiać wiele atrakcyjnych i ciekawych miejsc, m. in: Długopole Zdrój, Stronie Śląskie, Międzygórze, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, źródła Morawy, śnieżnickiego Słonia. No i oczywiście, z czego wszyscy byli bardzo dumni, zdobyto najwyższe szczyty Masywu: Śnieżnik 1425 m npm, Czarną Górę – 1205 m npm, Igliczną – 845 m npm. Podczas tradycyjnego spotkania integracyjnego Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu Pan Piotr Schienke pogratulował wszystkim uczestnikom Rajdu udziału w tym niełatwym i wymagającym przedsięwzięciu. Następnie wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Kotliny Kłodzkiej przekazano wszystkim rajdowiczom materiały promocyjne promujące Dolny Śląsk, a w szczególności region Kotliny Kłodzkiej. Podczas tego spotkania ciekawą prezentację dotyczącą wyprawy do Australii przedstawił Pan Andrzej Wojtoń – podróżnik, speleolog, nauczyciel geografii. Setną rocznicę odzyskania niepodległości uczczono odśpiewaniem Hymnu Polski. W rajdzie uczestniczyło 12 placówek resocjalizacyjnych z terenu całego kraju. Były to ośrodki:
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie;
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku;
3. Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku;
4. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie;
5. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce;
7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim;
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie;
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim;
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach;
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie;
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu.