Savoir vivre – kolejny etap szkoły życia

To już drugi etap zajęć w ramach projektu „NOWA PERSPEKTYWA LEPSZY START”, w którym nasi podopieczni uczą się kulturalnego zachowania w różnych nietypowych miejscach i  sytuacjach życiowych. Dobre wychowanie w życiu codziennym może nam wiele dać. Ludzie, wokół nas będą przyjaźniej nastawieni, a to z kolei na pewno wpłynie na polepszenie wzajemnych kontaktów. O dobrym wychowaniu świadczy nie tylko to, co mówimy, ale także nasza mimika, sposób bycia czy postępowania w określonych sytuacjach, a także życzliwość wobec innych i ubiór, który  zawsze powinien być dostosowany do okoliczności. Bardzo ważna jest umiejętność zachowania się w miejscach publicznych takich jak: środki lokomocji, kawiarnie, restauracje, kina, teatry, muzea itp. To wszystko było tematem naszych dotychczasowych spotkań, które odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze wszystkich uczestników.