Zajęcia projektowe – pierwsza pomoc

W dniu 24 kwietnia 2018 r. uczniowie naszego ośrodka pod opieką wychowawcy Pana Daniela Sienkowiec uczestniczyli w wyjeździe do Wrocławia w ramach realizowanego projektu Nowa Perspektywa – Lepszy Start. Głównym tematem realizowanych zajęć były zagadnienia z pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa BHP. W pierwszej części młodzież została przeszkolona przez specjalistów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in. rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia, stosowania łańcucha przeżycia, stosowanie koca termicznego), wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zastosowania defibrylatora AED, zaopatrywania urazów, ran, krwawień itp. Druga część wyjazdu to z kolei bardzo ciekawe szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uczniowie mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie zagrożeń wypadkowych i zagrożeń dla zdrowia występujących w zakładach pracy. Blok tematyczny obejmował również obsługę urządzeń technicznych i transportu wewnętrznego, zasady ergonomii pracy, a także omówiono kwestie porządku i czystości w miejscu pracy i ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Wyjazd bardzo podobał się młodzieży która z wielkim zadowoleniem przyjęła możliwość uczestniczenia w tego typu ciekawych zajęciach szkoleniowych.