33. rocznica wyborów czerwcowych z 1989r.

W miesiącu czerwcu 2022 r. młodzież naszej placówki uczestniczyła w okolicznościowym apelu mającym na celu upamiętnienie 33. rocznicy wyborów czerwcowych z 1989 r. W oparciu o materiały edukacyjne (książki, prezentacja multimedialna) omówiono społeczne tło burzliwych polskich wydarzeń z okresu PRL, które ostatecznie doprowadziły do częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w dniu 4 czerwca 1989 r. zakończonych zwycięstwem „Solidarności”. Pamiętnego dnia 4 czerwca, określanego jako dzień wolności i praw obywatelskich, odbyła się pierwsza tura wyborów kontraktowych do Sejmu i Senatu. Zasady częściowo wolnych wyborów zostały uzgodnione w kwietniu 1989 r. przy Okrągłym Stole. Walka toczyła się o Senat i 161 mandatów poselskich. Wbrew oczekiwaniom władz i samej opozycji, „Solidarność” zdobyła praktycznie wszystko, na co pozwalały okrągłostołowe ustalenia. Zwycięstwo „S” otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej. Apel przybliżający te nieodległe, ale ważne w najnowszych dziejach Polski wydarzenia, spotkał się z zainteresowaniem uczniów placówki, pozwalając im jeszcze lepiej zrozumieć zróżnicowane aspekty polskiej historii końca XX wieku.

Fotorelacja – D. Sienkowiec, K. Jefmański