Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród

Bieżący rok szkolny dobiega końca. Dlatego też w dniu 10 czerwca 2022r. w naszym Ośrodku odbyło się jego uroczyste podsumowanie. W trakcie apelu nagrodzono uczniów za uzyskanie wysokich wyników w nauce, sumienne wywiązywanie się z obowiązków wychowanka i ucznia a także za zaangażowanie w różne formy aktywności.  Zdecydowana większość wychowanków otrzymała dyplomy, wyróżnienia, pochwały oraz upominki i nagrody rzeczowe. Wielu chłopców otrzymało także zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych w tym roku w ramach projektu „Dobry Początek”. Wychowankom szczególnie wyróżniającym się na tle klasy i grupy przyznano również nagrody finansowe.

.
Pamiątkowe zdjęcia podczas naszej imprezy na boisku szkolnym

.

Tekst i zdjęcia – K. Machowczyk