82. rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz.

W miesiącu czerwcu 2022 r. wychowankowie ośrodka włączyli się w ogólnopolskie obchody upamiętniające 82. rocznicę pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz. Podczas lekcji zrealizowanych pod merytoryczną opieką nauczyciela historii i WOS Pana Daniela Sienkowiec uczniowie zapoznali się z licznymi materiałami (książki, publikacje, dokumenty źródłowe na platformie edukacyjnej IPN) omawiającymi losy Polaków, którzy 14 czerwca 1940 r. trafili w pierwszym transporcie z więzienia w Tarnowie do Auschwitz –data ta uznawana jest powszechnie za początek funkcjonowania niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Otrzymali oni numery od 31 do 758. Z grupy deportowanych wtedy więźniów, wojnę przeżyło 325 osób, zginęło 292, los 111 pozostaje nieznany. Wśród osób które znalazły się w pierwszym transporcie były osoby które próbowały przedostać się do tworzonych we Francji Polskich Sił Zbrojnych, działacze organizacji politycznych, konspiracyjnych i społecznych, urzędnicy państwowi, osoby zatrzymane podczas łapanek, harcerze, studenci oraz niewielka grupa polskich Żydów. W trakcie zajęć uczniowie czytali omawiali fragmenty książki Piotra Cywińskiego „Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych”, obejrzeli również archiwalne powojenne relacje – dostępne na stronach internetowych – osób ocalałych z pierwszego transportu Polaków. Od 2006 roku, decyzją polskiego Sejmu, dzień 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec