Zajęcia szachowe w szkolnym planie lekcji

Od początku roku szkolnego 2021/2022 kontynuujemy naukę gry w szachy, w ramach zajęć w szkolnym planie lekcji. Odbywają się one raz w tygodniu w klasie ósmej Szkoły Podstawowej oraz w klasach  Szkoły Branżowej I stopnia. Na zajęciach tych uczniowie poznają i ćwiczą nie tylko podstawowe zasady gry w szachy, ale także bardziej zaawansowane techniki i rozwiązania szachowe. Uczą się nie tylko zdrowej rywalizacji. Uczą się również zgodnej, kreatywnej współpracy w zespole zadaniowym. Pozwalają na to zróżnicowane metody pracy dydaktycznej podczas zajęć. Uczniowie na lekcjach korzystają z literatury dydaktycznej, zalecanej do edukacji szachowej w szkole. Ponadto do nauki gry w szachy wykorzystujemy technologię komputerową. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zmierzyć się w potyczce szachowej z komputerem dzięki aplikacji Easy Chess 2.0.
Realizując założenia programu, którego autorem jest nauczyciel – Krystian Machowczyk, duży nacisk kładziemy między innymi na rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności uczniów, a także na kształtowanie motywacji do samodzielnej pracy. Nasi uczniowie bardzo chetnie uczestniczą w tych zajęciach tym bardziej, że w I semestrze przygotowują się do Turnieju Szachowego, który w tym roku szkolnym organizujemy w naszym ośrodku z początkiem drugiego semestru.

Więcej o zajęciach szachowych w naszym ośrodku >>>