Ćwiczenia ewakuacyjne w naszym Ośrodku

W dniu 7 października 2021 r. o godz. 9.30 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w budynku DMOW podczas nauki w szkole. Sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji poprzedzono w formie ćwiczenia z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla naszej placówki. Ćwiczeniem objęci byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i inne osoby przebywające w tym czasie w szkole. Celem ćwiczenia było:
– zapoznanie uczniów z zasadami ewakuacji na wypadek zagrożenia w szkole,
– sprawdzenie warunków ewakuacji w budynku w szczególności: drożności dróg ewakuacyjnych, sprawności drzwi służącym ewakuacji, oznakowania dróg ewakuacyjnych. Ewakuację w sposób praktyczny przeprowadziła Krystyna Osiewała specjalista ds. BHP. Nadzór nad ćwiczeniem oraz ocenę poprawności działania kontrolował Pan Dyrektor Piotr Schienke. Ze względu na poprawność organizacji ewakuacji nie wnosi się uwag i zaleceń.