Zajęcia projektowe – betoniarstwo w budownictwie

Kolejne zajęcia kursu – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” odbyły się w dniach 16 i 17 lutego 2018r. W trakcie tych zajęć wychowankowie uczyli się uzupełniać i wyrównywać podłoże oraz przygotowywać wylewkę samopoziomującą. Grupa została zapoznana przez pana prowadzącego z zasadami przygotowania podłoża do wykonania takiej wylewki ( stabilność podłoża, odpowiednia nośność i jednorodna struktura, oczyszczenie z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp.), by wylewka samopoziomująca mogła dobrze do niego przylegać. Tak przygotowane podłoże trzeba było zagruntować, co zmniejszyło jego nasiąkliwość, a zwiększyło przyczepność wylewki. Kolejnym krokiem było ręczne wylanie masy samopoziomującej, a następnie jej odpowietrzenie za pomocą wałka kolczastego, bezpośrednio po wylaniu masy. Prace te prowadzono bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni w pomieszczeniu. Efekty były zadowalające. Wszyscy starali się  sumiennie wykonać swoje zadanie.  Chłopcy zostali pochwaleni przez prowadzącego za pracę i zaangażowanie w poszczególne czynności. Zmęczeni, ale zadowoleni z efektów i pozytywnych uwag o naszej pracy powróciliśmy do Ośrodka.