Zajęcia projektowe w zawodzie malarz

17.02.2018r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdnicy, uczniowie naszej placówki po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach praktycznych w zawodzie malarz. W tym dniu wychowankowie mieli okazję uczestniczyć w kilku ciekawych zajęciach praktycznych a mianowicie uczyli się malować powierzchnie drewniane przy użyciu lakierobejcy. Tu instruktor zwracał uwagę na właściwe mieszanie lakieru, użycie odpowiednich pędzli do jego nanoszenia oraz właściwe rozprowadzanie po malowanej powierzchni. Później chłopcy przystąpili do naprawy ścian w hali instruktarzowej – naprawy te polegały na wyciąganiu kołków rozporowych ze ścian a następnie przy użyciu zaprawy wypełniali otwory w murze. Będąc w hali instruktarzowej w zawodzie hydraulik instruktor zapoznał wychowanków z technologia łączenia rur z PCV przy użyciu zgrzewarki. W kolejnej części praktyki wychowankowie malowali elementy uli. Każdy z nich miał za zadanie pomalować wybrane elementy konstrukcyjne ula w kolorze niebieskim farbą wodną. Korzystając z okazji instruktor pokazał wychowankom, w jaki sposób wiercić w drewnie, jakich wierteł używać do tego rodzaju materiału oraz jakich obrotów wiertarki użyć, aby wiercenie było efektywne. Po skończonych zajęciach, posprzątaniu stanowisk pracy i umyciu narzędzi omówione zostały dzisiejsze zajęcia pod katem popełnianych błędów, sposobów pracy a najlepsi z wychowanków zostali wyróżnieni za dobrą pracę. Po skończonych zajęciach powróciliśmy do placówki. Trzeba przyznać, że ten rodzaj aktywności wychowanków cieszy się wśród nich dużą popularnością, z każdych z zajęć wracają z nowym doświadczeniem i umiejętnością.