Wycieczka do Wrocławia w ramach projektu NP-LS

Dnia 3 kwietnia 2017 r. grupa 6 wychowanków naszej Placówki pod opieką Pana Mirosława Sopickiego, nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawcy, wyruszyła na jednodniowe praktyczne zajęcia plenerowo-masowe we Wrocławiu. Wyjazd do stolicy Dolnego Śląska odbył się w ramach realizowanego projektu edukacyjno – zawodowego pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Był to już drugi wyjazd w tym cyklu. Była to już ostatnia grupa wychowanków naszej Placówki która miała okazję odwiedzić różnorodne urzędy administracji rządowe i samorządowej w stolicy naszego województwa.

Pierwszym miejscem które mieliśmy okazje odwiedzić był Urząd  Wojewódzki gdzie miała miejsce bardzo ciekawa prezentacja na temat roli i zadań tegoż urzędu. Między innymi wychowankowie mieli okazję dowiedzieć się  o sposobie składania dokumentów związanych z wydaniem paszportu, zadaniach biura do spraw emigrantów itp. Po zakończonej prezentacji udaliśmy się na wycieczkę po budynku w którym nie trudno było się zgubić. Chłopcy mogli zobaczyć różnorodne pomieszczenia ważne dla naszego województwa oraz miejsca w których urzędują najważniejsze osoby w województwie oraz te gdzie podejmowane są ważne dla nas decyzje. Po tej krótkiej wycieczce powróciliśmy na drugie śniadanie i kolejna prezentację. Kolejnym punktem naszej wycieczki był Urząd Marszałkowski. Tam kolejna prezentacja i zwiedzanie. Podczas tej prezentacji dowiedzieliśmy się o kolejnych zadaniach jakie spełnia ten urząd w strukturze administracji samorządowej. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy i jakie są jego zadania, jak to się dzieje że powstają Orliki i wiele innych ciekawych informacji.

Zmęczeni udaliśmy się do Centrum Kształcenia  Ustawicznego Akademii Rolniczej w Pawłowicach a dokładnie do restauracji przy tym centrum. Tam wychowankowie mogli popisać się zdobytymi informacjami z zakresu savoir-vivre. Wydaje się że i temu wyzwaniu sprostali ponieważ w momencie opuszczania restauracji w której jedli posiłek zostali kolejny raz pochwaleni przez jej obsługę za swoje zachowanie i kulturę osobistą. Tym razem niestety nie było już czasu na zwiedzanie przyległego do obiektu parku. A szkoda bo wiosna na pewno obudziła tam wiele roślin do życia. Mogło by być ciekawie.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był Urząd Gminy w Czernicy. Podczas bardzo niezwykłej interaktywnej prezentacji dowiedzieliśmy się w jaki sposób i po co tworzy się gminy i powiaty. Prelegent w bardzo zgrabny sposób motywował  naszych wychowanków do prezentowania swojej wiedzy na temat powiatów i gmin. Chłopcy posiadali naprawdę bardzo wiele  informacji które pozwoliły im na zrozumienie istoty funkcjonowania tych urzędów a co najważniejsze ich przyjaznego stosunku do każdego z nas. To prawdopodobnie będzie najczęściej odwiedzany urząd przez naszych wychowanków po opuszczeniu murów Placówki. Chłopcy bardzo chętnie zadawali wiele pytań i dowiadywali się w jaki sposób mogą uzyskać pomoc z tego miejsca już w swoim dorosłym życiu. Na zakończenie prelegent wręczył naszym wychowankom zaświadczenie o ukończeniu dzisiejszego szkolenia. Dla chłopców było to bardzo ważny moment.

Cały wyjazd i program zajęć w ramach projektu „Nowa Pespektywa – Lepszy Start” spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony naszych chłopców. W drodze powrotnej wychowankowie mówili że już nie mogą się doczekać kolejnych tego typu wyjazdów edukacyjnych.