Wycieczka do Wrocławia w ramach projektu NP-LS

W dniu 04 kwietnia 2017 roku kolejna grupa wychowanków placówki, będących uczestnikami projektu edukacyjno – zawodowego „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  pod opieką Katarzyny Pawlikowskiej uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia.

Grupa wychowanków miała okazje odwiedzić różnorodne urzędy administracji rządowej i samorządowej w stolicy naszego województwa. Po przybyciu do Wrocławia udaliśmy się do Urzędu  Wojewódzkiego gdzie przedstawiono nam rolę i zadania tegoż urzędu. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o sposobie składania dokumentów związanych z wydaniem paszportu. Po zakończonej prezentacji udaliśmy się na wycieczkę po budynku w którym nie trudno się zgubić. Mieliśmy okazje zobaczyć różnorodne pomieszczenia ważne dla naszego województwa oraz miejsca w których urzędują najważniejsze osoby w województwie. Następnie udaliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego. Tu również czekała na nas prezentacja oraz zwiedzanie. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się o zadaniach jakie spełnia ten urząd w strukturze administracji samorządowej. Mieliśmy okazję dowiedzieć się również w jaki sposób funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy i jakie są jego zadania, jak to się dzieje że powstają Orliki i wiele innych ciekawych informacji.

Zmęczeni udaliśmy się do Centrum Kształcenia  Ustawicznego Akademii Rolniczej w Pawłowicach a dokładnie do restauracji przy tym centrum. Tam wychowankowie mogli popisać się zdobytymi informacjami z zakresu savoir-vivre podczas spożywania posiłku. Kolejnym punktem naszej wycieczki był Urząd Gminy w Czernicy. Tam podczas bardzo ciekawej prezentacji dowiedzieliśmy się w jaki sposób i po co tworzy się gminy i powiaty. Na zakończenie prelegent wręczył naszym wychowankom zaświadczenie o ukończeniu dzisiejszego szkolenia.