Szkolne „Warsztaty Szachowe”

W naszej codziennej pracy pedagogicznej stosujemy różne formy działalności, wspomagające rozwój umysłowy naszych uczniów. Jedną z takich form jest edukacja szachowa, w ramach której co pewien czas organizujemy w szkole zajęcia pod nazwą „Warsztaty Szachowe”. Zajęcia, które organizujemy w tej formie, różnią się od tradycyjnych turniejów, gdzie walczy się o czołowe miejsca. Na zajęciach warsztatowych, podczas gier analizujemy różne warianty i możliwości posunięć w szachach.
W ciągu roku szkolnego zdarzają się dni wolne od zajęć dydaktycznych. Organizujemy wówczas warsztaty szachowe dla uczniów, którzy nie uczęszczają na Koło „Przymierze z hetmanem”. Jeśli chłopcy nie znają zasad – uczymy ich od podstaw. Jeśli mają już opanowane podstawowe zasady – rozważamy różne warianty gry, np. możliwości bicia i kierunków poruszania się pionów skoczka oraz gońca. W trakcie wiczeń uczniowie ucza sie planować również własne strategie i testują, czy mają one zastosowanie podczas praktycznej gry w szachy. Podczas warsztatów chłopcy mają także możliwość zmierzyć się w potyczce szachowej z komputerem dzięki aplikacji Easy Chess 2.0, którą do ćwiczeń wykorzystują szachiści klubowi, a nawet zawodowi gracze w tej dziedzinie. Do tego typu zajęć wracamy w szkole dość często, ze względu na ich ogromną wartość dydaktyczno-rozwojową.
Warsztaty Szachowe organizuje i prowadzi w szkole nauczyciel – Krystian Machowczyk.