Modelarstwo na zajęciach technicznych

Tegoroczne lekcje techniki rozpoczęliśmy od zajęć warsztatowych. Już od początku roku szkolnego obecni uczniowie klas trzecich dopytywali, kiedy będą mogli pracować przy użyciu narzędzi stolarskich i ślusarskich, czy mechanicznych. Dotychczas śledzili tylko na stronie internetowej dokonania swoich starszych, ubiegłorocznych kolegów, którzy na lekcjach techniki wiercili, wycinali, lutowali, dokonywali precyzyjnych pomiarów czy wreszcie doświadczali pracy silników spalinowych na profesjonalnych modelach.
Dnia 11 września na lekcjach techniki uczniowie uczestniczyli w zajęciach modelarskich. Wycinali w drewnie własnoręcznie zaprojektowane miniaturowe modele znaków drogowych, którym następnie nadawali odpowiednie kolory, naklejając wycinane precyzyjnie elementy z taśmy technicznej. Tu analizowaliśmy dokładnie wygląd odpowiednich znaków drogowych, wyjaśniając przy okazji ich znaczenie i zasadność umieszczania przy drodze. Jeden z zespołów zadaniowych wykonał nawet model słupa z sygnalizatorem świetlnym. Ale nie tylko. Chłopcy pracowali z takim zaangażowaniem, że pod koniec zajęć mieli niedosyt pracy. Powstał wówczas kwiat, serce i inne, dowolne elementy. Podczas pracy na lekcji nasi uczniowie poznawali charakter i aspekty pracy w warsztacie stolarskim, wzbogacając jednocześnie znajomość przepisów ruchu drogowego. To ważne dla nich zajęcia, ponieważ w ramach preorientacji zawodowej poznają praktyczne aspekty pracy w wielu zawodach. Bardzo często sami są niezwykle dumni ze zdobytej w ten sposób wiedzy na zajęciach techniki.

Zajęcia przygotował i prowadził nauczyciel – Krystian Machowczyk.