Światowy Dzień Trzeźwości

Obchodzony corocznie 15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości został ustanowiony po to, by zwrócić uwagę społeczeństw na problem alkoholizmu wśród ludzi i by skutecznie walczyć z tym nałogiem. Ten szczególny dzień ma też uzmysłowić ludziom jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, życie zawodowe, rodzinne i społeczne ma alkohol. Uzależnienie od alkoholu jest zatem chorobą wieloczynnikową bio-psycho-społeczną. W Polsce ponad milion osób jest uzależnionych od alkoholu. Corocznie wypijamy ponad 9 litrów czystego alkoholu na „ jednego mieszkańca” w polskiej kulturze i obyczajowości alkohol ma swoje stałe miejsce a często bycie „pod tak zwanym wpływem” jest często usprawiedliwione. W naszym Ośrodku z tej okazji odbył się apel przygotowany przez Pana Bartka. Chłopcy mieli okazję zapoznać się z tematem alkoholizmu, mechanizmu uzależnienia oraz zostali uświadomieni jakie niebezpieczeństwo niesie spożywanie alkoholu. Wydarzenie składało się z dwóch części: przygotowanej przez wychowanków, oraz wykładu wychowawcy. Profilaktyka jest bardzo istotnym elementem wychowania, dlatego chłopcy cyklicznie podczas różnego rodzaju zajęć tematycznych mają możliwość poszerzania wiedzy z zakresu uzależnień.

Tekst i zdjęcia – B. Walusiak