Wyjazd do Gross-Rosen

Dnia 27 kwietnia 2022 r. wychowankowie ośrodka pod opieką nauczyciela historii Pana Daniela Sienkowiec udali się do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy. W ramach realizowanego przy współpracy z Instytutem Studiów nad Holokaustem i Prawami Człowieka  im. Olgi Lengyel TOLI projektu edukacyjnego „Niepamiętane historie – śladami wielokulturowego miasta”  oraz pragnąc ponadto upamiętnić Miesiąc Kwiecień – Miesiącem Pamięci Narodowej, młodzież miała możliwość zwiedzenia tego wyjątkowego miejsca martyrologii. Obóz Gross-Rosen powstał pierwotnie jako filia KL Sachsenhausen, pierwszy transport więźniów przybył tam 2 sierpnia 1940 r. 1 maja 1941 r. Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. Ogółem przez kompleks Gross-Rosen – tzn. obóz macierzysty oraz jego liczne filie (około 100 podobozów zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska, Sudetów i Ziemi Lubuskiej) – przeszło około 125 tys. więźniów, do najliczniejszych grup narodowościowych należeli Żydzi, Polacy i obywatele byłego Związku Radzieckiego. Podczas tej wyjątkowej wizyty uczniowie obejrzeli film edukacyjny przybliżający dzieje powstania obozu, zwiedzili wystawę obrazującą codzienne życie więźniów, zapoznali się ze świadectwami osób ocalałych z Gross-Rosen. Zwiedzając KL Gross-Rosen i okolicznościowe ekspozycje muzealne młodzież przeszła przez główną bramę z napisem „Arbeit macht frei”, zwiedzono wartownie strażnicze, rewir tzw. kuchni więźniarskiej, barak „francuski”, obszar krematorium polowego oraz teren kamieniołomu – miejsce pracy więźniów. Wyjazd uczniów naszej placówki do KL Gross-Rosen w Rogoźnicy zrealizowano w ramach zajęć szkolnego Koła „Pasjonaci historii”.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec