Egzamin końcowy pierwszej tury grupy budowlanej

W dniu 28 marca 2018r. wychowankowie uczestniczący w kursach budowlanych przystąpili do egzaminów kończących edycję ich kursów, w ramach programu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.  Egzaminy odbyły się w halach budowlanych świdnickiego Centrum Kształcenia Zawodowego. Pierwsza grupa budowlańców egzaminowana była przed południem natomiast druga w godzinach popołudniowch.

Tuż przed czasem wyznaczonym na rozpoczęcie pracy, egzaminator otworzył kopertę i wręczył uczestnikom materiały egzaminacyjne. Zadaniem uczniów było naniesienie na ścianę odpowiednich wymiarów, wytyczenie linii zgodnie z rysunkiem technicznym, następnie oklejenie i wymalowanie elementów farbą emulsyjną, zgodnie z podanymi wytycznymi. Wszyscy chłopcy poradzili sobie z wykonaniem swojego zadania i uzyskali akceptację komisji. Na koniec wręczono uczestnikom stosowne zaświadczenia ukończenia kursu.  GRATULACJE!