Zajęcia projektowe – tapetowanie ścian

Dzisiejsze zajęcia praktyczne również poświęcone były tapetowaniu. Była to kontynuacja zajęć, ktore chłopcy rozpoczęli kilka dni wcześniej. Tapety są jedną z najbardziej efektownych dekoracji ścian. Samo tapetowanie może wydawać się trudne, ale w rzeczywistości wystarczy odpowiednia instrukcja i postępowanie zgodnie z nią krok po kroku. Pierwsza część zajęć była poświęcona właśnie dokładnemu instruktarzowi oraz przygotowaniu odpowiednich narzędzi i materiałów:  pędzli, noży do tapet, wałków gumowych, kleju do tapet, poziomic, miarek, stolików do tapetowania i oczywiście różnego rodzaju tapet. Omówiono także rodzaje tapet (papierowe, winylowe, na flizelinie) oraz informacje zawarte na rolkach tapet i ich oznaczenia.

Następnie chłopcy przystąpili do pracy w boksach. Tapetowanie wyznaczonych ścian rozpoczęto od narysowania poziomych linii wzdłuż których miały zostać przyklejone pasy tapety. Następnie przygotowano klej zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Kolejnym krokiem było wyznaczanie odpowiedniej długości pasów tapety, przycinanie ich w odpowiednim miejscu wzdłuż wyznaczonych linii oraz smarowanie ich klejem, a także ściany do której były przyklejane. Pasy tapety były kolejno przyklejane wzdłuż i do wyznaczonej linii. Do wyrównania niedoskonałości  tapety używano specjalnych wałków. W czasie dociskania tapety zwracano szczególną uwagę na przesuwanie wałka od środka do brzegów pasa w celu usunięcia pęcherzy powietrza. W czasie tych czynności niezbędna okazała się precyzja, dokładność i ostrożność, by efekt końcowy był zadowalający.