Zajęcia projektowe – pierwsza pomoc

W dniu 10.04.2018r. wychowankowie pod opieką wychowawcy Kacpra Jefmańskiego wzięli udział w kolejnych zajęciach wchodzących w skład zadań projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. Zajęcia podzielone były na dwa bloki tematyczne – pierwsza pomoc oraz BHP. W toku zajęć dotyczących pierwszej pomocy nasi wychowankowie mieli możliwość przypomnieć sobie, utrwalić, a niektórzy wręcz nauczyć zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany personel były bardzo atrakcyjne, ponieważ bazowały na praktycznym działaniu. Prowadząca przybliżyła chłopcom jak należy rozpoznać objawy i zachować się w sytuacji, gdy naszej pomocy potrzebuje osoba cierpiąca na cukrzycę, padaczkę, astmę, zatrzymanie akcji serca, utratę świadomości, która w wyniku urazu doznała krwotoku. Okazało się, że nasi wychowankowie mają ogromną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Jednak pomimo tego nie brakowało bardzo szczegółowych pytań. Punktem kulminacyjnym zajęć był trening w przeprowadzeniu RKO z użyciem defibrylatora.

W drugiej części zajęć, która dotyczyła BHP nasi wychowankowie wykazali się ogromną intuicją, czym zadziwili prowadzącą zajęcia. Mieli możliwość dowiedzieć się jak należy przeprowadzać ewakuację w miejscu pracy, jak zabezpieczyć siebie podczas pracy np. z wysokim napięciem, czy ciężkimi maszynami przemysłowymi. Niewątpliwie były to owocne zajęcia, bogate z różne atrakcje. Chłopcy wracali do placówki w bardzo pogodnym nastroju długo rozmawiając i wspominając to wszystko czego się nauczyli i co zobaczyli tego dnia.