Zajęcia projektowe – Montaż instalacji elektrycznej

W dniu 31.03.2017r. grupa 6 wychowanków z III klasy, uczestniczyła w kolejnych zajęciach warsztatowych „Montaż i konserwacja instalacji elektrycznej” pod opieką pani Katarzyny Pawlikowskiej. Zajęcia odbywały się w pracowni elektrycznej przy Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy. Temat zajęć w których uczestniczyli wychowankowie to „Wykonanie i uruchamianie instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia”. Przed przystąpieniem do pracy prowadzący zajęcia pan Kazimierz Jarema omówił montaż instalacji elektrycznej, że musi on być poprzedzony zaplanowaniem i wykonaniem schematu instalacji elektrycznej. Należy bardzo dokładnie określić, jakich urządzeń elektrycznych będziemy używać oraz ile gniazd wtykowych i punktów oświetleniowych będziemy potrzebować. Te dane posłużą nam do optymalnego zaplanowania liczby obwodów zasilających. Po omówieniu zadania wszyscy uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do wykonania swojej instalacji elektrycznej, starając się wykonać ją jak najstaranniej.

Podsumowując zajęcia, podczas wspólnych rozmów chłopcy stwierdzili, że jest to ciekawy kierunek zawodowy, dający wiele satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.