Zajęcia projektowe – budownictwo. Usuwanie ubytków tynkarskich.

W dniu 03.02.2017r. grupa wychowanków realizujących kurs zawodowy na kierunku – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” rozpoczęła swoje pierwsze zajęcia praktyczne. Zadaniem chłopców podczas zajęć było uzupełnianie ubytków tynku cementowo – wapiennego. Przed przystąpieniem do tego zadania prowadzący zajęcia omówił wykonanie poszczególnych czynności oraz instrukcje ich wykonania. Po części teoretycznej, rozdysponowaniu narzędzi i przydzieleniu stanowisk pracy wychowankowie przystąpili do skuwania nierówności tynku oraz odbijania tynku uszkodzonego i luźnego. Kolejnym zadaniem było zwilżenie podłoża i wykonanie obrzutki z zaprawy  cementowo – wapiennej. W  czasie gdy ściany obsychały, chłopcy uczyli się ustawiać rusztowanie aluminiowe przejezdne, które zostanie wykorzystane do malowania ścian i sufitu. Chłopcy przenieśli poszczególne części rusztowania z pieszczenia magazynowego i zgodnie z instrukcją prowadzącego rozłożyli je na środku remontowanego pomieszczenia. Kiedy praca ta dobiegła końca, a zarzucona wcześniej zaprawa stwardniała można było przystąpić do ostatniej czynności –  zatarcia zaprawy. Przez cały dzień wszyscy sumiennie pracowali i uważnie słuchali udzielanych rad i wskazówek. Efekty jakie dzięki temu uzyskano dały chłopcom poczucie dużej satysfakcji  i zmotywowały ich do dalszego działania.