Zajęcia projektowe – arteterapia

Arteterapia – to kolejny moduł zajęć organizowanych  w ramach  projektu  „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. To forma psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Uczestnik  tych zajęć może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu  może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. Wychowankowie, którzy w tym uczestniczą, nie musieli posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń, a pomimo to prace ich są bardzo ciekawe i starannie wykonane.