Wycieczka szkoleniowa do wrocławskich urzędów administracji publicznej

W dniu 04.01.2018 roku sześciu wychowanków naszej placówki wyjechało na wycieczkę szkoleniową do Wrocławia w ramach projektu Nowa Perspektywa- Lepszy Start. Celem naszej wizyty we Wrocławiu było zapoznanie się z celem istnienia władz terytorialnych, ich struktury, kompetencji, zasięgu działania. Wychowankowie mieli okazje dowiedzieć się, jakie sprawy, które mogą ich dotyczyć w przyszłości, załatwią w danych urzędach. Swoją wędrówkę zaczęliśmy od siedziby Wojewody, czyli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wychowankowie mieli tu okazję poznać zakres działania urzędu wojewody, czym zajmuje się ten urząd, komu podlega i dla kogo służy oraz co możemy w nim załatwić, jako obywatele. Za pomocą prezentacji multimedialnej uczniowie poznali strukturę administracji publicznej w Polsce, kim jest Wojewoda i jakie są jego zadania. Następnie zwiedziliśmy budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, byliśmy na sali obrad Sejmiku Dolnośląskiego, gdzie Radni Województwa z Marszałkiem obradują na sesjach. Poznaliśmy również na tablicy informacyjnej Radnych Sejmiku z naszych miast czy regionów, czyli naszych przedstawicieli w urzędzie.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie i zapoznanie się z działalnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Tu znów wychowankowie poznali zakres kompetencji tego organu administracji samorządowej, sposób jego finansowania, zakres działania, zakres kompetencji, zadania i realizację tych zadań. Ważną informacją było zapoznanie się ze sposobem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i sposobem wydawania tych środków. Pomocna znów okazała się kompetentna prelekcja pracownika urzędu wojewódzkiego oraz ciekawa prezentacja multimedialna.

Ostatnim punktem wędrówki po urzędach był wyjazd do gminy Czernica. Tam wychowankowie mieli okazje poznać, czym jest urząd gminy, kto w nim pracuje, czym się zajmuje i dla kogo jest. Wychowankowie dowiedzieli się na przykładzie gminy Czernica jak wydawane są środki publiczne, jak wybierani są radni gminy, z jakimi sprawami możemy przyjść do urzędu gminy w naszym miejscu zamieszkania.

Wychowankowie byli w pełni zadowoleni z uzyskanej wiedzy, często nie zdając sobie sprawy, jak działają poszczególne urzędy i co możemy w nich załatwić oraz jak niewyobrażalnie duże pieniądze przeznaczane są na funkcjonowanie miast, gmin czy województw. Teraz dzięki uzyskanej wiedzy będą wiedzieć, gdzie wyrobić paszport, gdzie odebrać prawo jazdy, kto odpowiada za wywóz śmieci, komu podlegają strażacy, na co idą nasze podatki albo gdzie pójść po ewentualną pomoc materialną. Jeśli zobaczą, że autobus, którym jadą, zakupiony był ze środków unijnych będą wiedzieć jak te pieniądze trafiły do Polski i dzięki komu one tu trafiły.