Święto Pracy…

Początek majówki to zarazem w kalendarzu kilka dni ważnych świąt państwowych i międzynarodowych. Dzień 1 Maja obchodzony jest powszechnie jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja. W tym dniu wychowankowie placówki wraz z nauczycielem Panem Danielem Sienkowiec udali się do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia zlokalizowanego na terenie byłej kopalni węgla kamiennego „Julia (Thorez)”, gdzie w niedzielny dzień wałbrzyszanie uroczyście obchodzili dzień Święta Pracy. Uczniowie szkoły w imieniu całej naszej społeczności placówki, pragnąc uczcić ludzi pracujących z różnych zawodów i z każdej branży, zapalili znicz przed pomnikiem św. Barbary, patronki górników. Następnie zwiedziliśmy dostępne wystawy i atrakcje mieszczące się na obszarze kompleksu turystyczno-edukacyjnego Stara Kopalnia i kolejno udaliśmy się do centrum Wałbrzycha, gdzie znajduje się pomnik Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego – tam również zapaliliśmy symboliczny znicz ku pamięci wszystkich osób pracujących. Ostatnim punktem tego wyjątkowego wyjścia, realizowanego w ramach zajęć Koła „Pasjonaci historii”, była wizyta na wałbrzyskim cmentarzu żydowskim, gdzie przy pomniku osób pomordowanych w obozach faszystowskich i ofiar okresu II wojny światowej zapaliliśmy – w nawiązaniu do naszej ostatniej sprzed kilku dni wizyty w KL Gross-Rosen – symboliczny znicz pamięci i zostawiliśmy piękne kwiaty.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec