Projekt suwmiarki na zajęciach technicznych

Dnia 18 lutego 2015r. na zajęciach technicznych po raz kolejny zagościła suwmiarka. Każdy z naszych trzecioklasistów już wie, że to narzędzie pomiarowe pozwala na dokonanie pomiaru fizycznego nawet z dokładnością do dwóch setnych milimetra. Jeden z uczniów, na początku zajęć przypomniał nam budowę oraz elementy, z jakich składa się suwmiarka. Dokonał przy tym przykładowych pomiarów grubości i szerokości, podając też inne możliwości pomiarów np. głębokościomierzem. W dalszej części zajęć uczniowie mieli za zadanie zaprojektować taką suwmiarkę, wykorzystując znane im techniki projektowania komputerowego. Poziom wykonania rysunków technicznych pomimo zdarzających się niedoskonałości, okazał się wyższy, niż zakładaliśmy. Zaangażowanie chłopców w pracę było tak duże, że projekty, które wykonali, przyniosły im wysokie oceny z techniki.

Zajęcia przygotował i prowadził nauczyciel – Krystian Machowczyk.