Praktyki zawodowe w naszym ośrodku

Głównym celem na zajęciach praktycznych  prowadzonych w Szkole Branżowej I Stopnia w naszej placówce jest rozwijanie wiedzy, kształtowanie nawyków i umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu montażu systemów suchej zabudowy, robót posadzkarsko – okładzinowych oraz robót malarskich.  W tym roku szkolnym chłopcy odbywają praktykę zawodową na terenie ośrodka, pod okiem nauczyciela  – pana Bogdana Tomasika, gdzie nabywają umiejętności praktycznych związanych z ich przyszłym zawodem.