Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Humanistów

Dnia 10 września 2022 r. we wrocławskim Zespole Szkół Nr 3 miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Humanistów pt. „Spotkanie polonisty i historyka, czyli jak prowadzić niełatwe rozmowy z uczniami na trudne tematy historyczne”. W spotkaniu tym, zorganizowanym pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka oraz we współpracy z ZNP i ZS Nr 3, jako przedstawiciel Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu wziął udział nauczyciel historii Pan Daniel Sienkowiec. Konferencja rozpoczęła się targami z bogatą ofertą wydawnictw szkolnych, kolejno na głównej sali interesujące wykłady zaprezentowały zaproszone osoby. Wśród wielu ciekawych prelekcji wymienić należy referat byłego prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego pt. „Jak uczyć >historii i teraźniejszości< nowego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?”, z kolei prof. KUL dr hab. Lech Giemza zaprezentował „O historii nudnej i (zbyt) trudnej – na marginesie magistra vitae”, zaś prof. zw. dr hab. Marcin Wodziński przedstawił „7 grzechów głównych (nie)nauczania o historii i kulturze Żydów”. W drugie części konferencji uczestnicy wzięli udział (w mniejszych grupach) w warsztatach edukacyjnych obejmujących zagadnienia i tematykę związaną z historią i jej kontekstami, dydaktyką nauczania czy umiejętnością odczytywania źródeł historycznych. Na zakończenie konferencji organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za udział w tym szczególnym spotkaniu oraz zaproszono zainteresowane strony do wzajemnej współpracy edukacyjnej, życząc jednocześnie wszystkim biorącym udział w konferencji udanego i owocnego roku szkolnego 2022/2023.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec