I Konferencja. Aktywne metody pracy z uczniem i wychowankiem – 3 grudnia 2009r.

II Konferencja. Systemy motywacyjne placówek socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych – 8 grudnia 2010r.

III Konferencja. Metody terapeutyczne – 19 kwietnia 2012 r.

IV Konferencja. Technologie informacyjne – 9 kwietnia 2013 r.

V Konferencja. Pomaganie – Pomaga – 18 listopada 2014 r.

VI Konferencja. Edukacja historyczna a wychowanie do wartości – 5 grudnia 2018 r.