Koło miłośników historii

W ramach realizowanych zajęć Koła Miłośników Historii uczniowie placówki wraz z Panem Danielem Sienkowiec udali się szlakiem wielokulturowego Wałbrzycha. Począwszy od historii przedwojennego miasta Waldenburg, przez dzieje powojennego Wałbrzycha aż po okres współczesny, wychowankowie zapoznani zostali z najważniejszymi wydarzeniami tego wyjątkowego miasta. Wyjście edukacyjno-historyczne miało na celu przypomnienie uczniom dziejów Dolnego Śląska (z uwzględnieniem miasta Wałbrzycha) w okresie XX wieku, wskazanie przeobrażeń tych ziem (społecznych, kulturowych, narodowościowych) po II wojnie światowej, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, wzmocnienie wśród młodzieży poszanowania historii najbliższego regionu jak i ojczystego kraju. Wśród miejsc które odwiedziliśmy była m.in. wałbrzyska starówka, plac magistracki, park Sobieskiego z turystyczną Harcówką, żydowski cmentarz na ul. Moniuszki, ewangelicko-augsburski kościół Zbawiciela oraz najstarsza świątynia miasta (której dzieje jako miejsca kultu sięgają XIV w.) – Sanktuarium MBB w Wałbrzychu. Efektem zajęć Koła Miłośników Historii jest również film edukacyjny (zrealizowany przy technicznym wsparciu Pana Kacpra Jefmańskiego) zatytułowany „Wielokulturowe miasto – śladami żydowskiego Wałbrzycha”. Dokument ten jest równocześnie podsumowaniem letniego seminarium edukacyjno-historycznego „Kontekst Nauczania o Holokauście” organizowanego przez ŻMG w Krakowie, a którego uczestnikiem – jako przedstawiciel DMOW Wałbrzych – był nauczyciel historii Pan Daniel Sienkowiec.