Doradztwo zawodowe w ramach projektu

W ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” kolejni uczestnicy korzystają ze wsparcia w formie doradztwa zawodowego. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych i grupowych. W ramach zajęć indywidualnych doradcy określają preferencje i zainteresowania zawodowe wychowanków MOW, natomiast zajęcia grupowe wprowadzają chłopców w świat branż zawodowych funkcjonujących na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – doradców zawodowych panią Monikę Klincewicz i panią Joannę Fornalską.