Apel z okazji Dnia Tolerancji

W dniu 16 listopada, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Tolerancji. W ramach obchodów tego święta, w naszej placówce odbył się apel, na którym została wyświetlona prezentacja multimedialna. Bardzo przystępnie omawiała ona tematykę tolerancji. Z prezentacji nasi wychowankowie mogli dowiedzieć się czym jest tolerancja, jakie są jej przejawy, czym jest natomiast nietolerancja i jak należy jej zapobiegać. A jeżeli już zapobiegać – to dlaczego. Następnie wysłuchaliśmy, w jaki sposób ludzie ci mali, ale i ci więksi rozumieją tolerancję. Obejrzenie tego materiału miało być impulsem do dyskusji. I tak też się stało. Chłopcy ochoczo dyskutowali a w związku z tą wymianą zdań wyszło na jaw wiele naszych cech tych pozytywnych i tych negatywnych związanych z tolerancją. Interesującym było to, że część wychowanków bardzo mocno broniła swoich poglądów prezentujących zachowania niezbyt tolerancyjne a część z pozostałych starała się pokazać im i w miarę swoich możliwości, że ich zachowanie jest nieprawidłowe. I samo to już było wartością dodaną tego spotkania. Ożywiona dyskusja trwała jeszcze czas jakiś i w pewnym stopniu przeniosła się na forum grup wychowawczych. Tak jak można się było spodziewać, część wychowanków przyznała się do swojej nietolerancji a niektórzy z nich zadeklarowali nawet chęć zmiany postawy. Było to naprawdę pouczające spotkanie dla naszych chłopców.

 

Tekst – M. Sopicki. Zdjęcia – K. Machowczyk