80-ta  rocznica powołania do życia Armii Krajowej

W związku z przypadającą 14 lutego 2022 r. 80-tą  rocznicą powołania do życia Armii Krajowej podczas zajęć z historii z uczniami placówki omówiono dzieje tej podziemnej formacji militarnej. W trakcie zrealizowanych pod opieką nauczyciela Pana Daniela Sienkowiec lekcji omówiono strukturę organizacyjną – powołanej rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego  – zakonspirowanych sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej. Armia Krajowa była największą podziemną formacją zbrojną okresu II wojny światowej, w szczytowym okresie liczyła ona ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej pragniemy przypomnieć jak ważne w dzisiejszych czasach jest pielęgnowanie pamięci o największym ruchu oporu w okupowanej Europie.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec