Zajęcia szachowe w szkolnym planie lekcji

Z początkiem bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy zajęcia szachowe, które odbywają się w ramach edukacji w szkole. Są to cotygodniowe zajęcia dla klasy ósmej, zamieszczone w ramowym planie lekcji
w postaci jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. Zajęcia prowadzone są według autorskiego programu nauczyciela – Krystiana Machowczyka. Podczas ćwiczeń uczniowie poznają nie tylko podstawowe zasady gry w szachy, ale także bardziej zaawansowane techniki i rozwiązania szachowe. Uczą się nie tylko zdrowej rywalizacji, ale także zgodnej, kreatywnej pracy w zespole zadaniowym. Pozwalają na to zróżnicowane metody pracy dydaktycznej podczas zajęć. Ponad to uczniowie korzystają z literatury dydaktycznej, zalecanej do edukacji szachowej w szkole. Wykorzystujemy również w tym zakresie technologię komputerową. Podczas lekcji uczniowie mają także możliwość zmierzyć się w potyczce szachowej z komputerem dzięki aplikacji Easy Chess 2.0, którą do ćwiczeń wykorzystują szachiści klubowi, a nawet zawodowi gracze w tej dziedzinie.
Realizując założenia programu do zajęć szachowych w naszej szkole, główny nacisk kładziemy między innymi na rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności uczniów oraz motywacji do samodzielnej pracy.
Edukację szachową w naszej szkole traktujemy jako swoistą innowację pedagogiczną w zakresie rozwoju umysłu, głównie kształcenia pamięci, logicznego myślenia, rozwoju wyobraźni i inteligencji uczniów. Dlatego pewne jest, że zajęcia szachowe w szkole, w bardzo znaczący sposób wpłyną nie tylko na poziom edukacji ale także na rozwój intelektualny wychowanków naszego ośrodka.

Program do zajęć szachowych w naszej szkole >>>

Tekst i zdjęcia – K. Machowczyk