Trening zastępowania agresji

W miesiącu wrześniu bieżącego roku wychowankowie brali udział w cyklu zajęć pod nazwą „Trening zastępowania agresji”. Podczas  tych zajęć chłopcy przyglądali się swoim emocjom, poznawali pojęcia  takie jak złość, agresja, przemoc, wartości moralne. Przyglądali się także etapom tworzenia i narastania złości, oraz zatrzymania jej tak, by nie stała się agresją. Przy pomocy scenek i dramy ćwiczyli umiejętności społeczne takie jak: proszenie o pomoc, przepraszanie, podejmowanie decyzji, negocjowanie. Podczas treningu uczyli się wzmacniać poczucie własnej wartości i akceptacji siebie i innych. Przy pomocy dylematów moralnych rozmawiali także o wartościach i o tym, jak praktycznie kierują się nimi w życiu. Zajęcia przeplatane były ciekawymi zabawami integracyjnymi, które rozładowują trudne emocje i pomagają w miłym spędzeniu czasu wolnego.