Metodyka STREAM na zajęciach koła informatycznego

Z początkiem bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy do edukacji w naszej szkole elementy najnowocześniejszej metody nauczania, opartej na modelu STREAM. Nazwa ta łączy w sobie skrót z ang.  Science, Technologies, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics. Edukacja STREAM opiera się na takich filarach jak: nauka, technologia, robotyka, sztuka oraz matematyka. Więcej o edukacji STREAM >>>
Jednym  z pierwszych działań w szkole było wdrożenie elementów robotyki do zajęć koła informatycznego.
Już w październiku realizowaliśmy jedno z zadań w ramach europejskiego programu „CodeWeek 2022” związane z programowanem robotów Mindstorms EV3 i Spike Prime Education.  Jeden z certyfikatów zdobyliśmy właśnie w dziedzinie robotyki. Więcej o CodeWeek 2022 >>>
Podczas takich zajęć uczniowie wykorzystują własną inicjatywę w konstruowaniu danego modelu robota, poznając tym samym system zarządzania silnikami i sensorami poprzez mikrokontrolery. Ale nie tylko. Podczas programowania robotów dokonują obliczeń matematycznych w zakresie sterowania maszyną, np. ilość obrotów kół na wymaganą odległość, kąt skrętu robota na wyznaczonym torze czy też graniczną wysokość podnoszonego przez maszynę obciążenia.
Już od kilku lat na zajęciach z informatyki uczniowie programują w języku C++. W tym roku wdrożyliśmy do pracy w tej dziedzinie nową wersję oprogramowania pod nazwą Embarcadero DEV C++, która pozwala naszym uczniom na programowanie własnych, prostych programów matematycznych.
Obecnie podczas zajęć koła informatycznego przyglądamy się także zestawom elektronicznym  Arduino Forbot, które współpracując z małym mikrokontrolerem dają niezliczone możliwości projektowania rozmaitych aplikacji sprzętowo-programowych. Będą one wykorzystywane przyszłościowo na zajęciach koła robotyki. To kolejny krok do edukacji opartej na modelu STREAM, dzięki której nasi uczniowie uczą się samodzielnie, kreatywnie rozwiązywać zadania z dziedziny nowoczesnych systemów technologicznych.
Zajęcia przygotowuje i prowadzi nauczyciel informatyki – Krystian Machowczyk.

Zajęcia z programowania w języku C++

Elementy robotyki – roboty Mindstorms EV3 i Spike Prime

Budowa i elementy programowania układów elektronicznych – Arduino Forbot