Zdobyliśmy certyfikaty europejskiego „Code Week 2022”

W roku szkolnym 2022/2023 czwarty raz z rzędu podjęliśmy wyzwanie zdobycia certyfikatu szkoły kodowania, w ramach projektu informatycznego „Europejski Tydzień Kodowania  – „Code Week 2022”. W dniach 09 – 24 października, uczniowie szkół podstawowej i branżowej naszego ośrodka, realizowali zadania w dwóch dziedzinach. Pierwsza z nich to programowanie aplikacji matematycznej w środowisku programistycznym C++.  Druga z nich dotyczyła nowoczesnej dziedziny naukowej – robotyki. Zajęcia organizowane były w szkolnej pracowni komputerowej podczas lekcji informatyki oraz w czasie zajęć koła komputerowego. Podczas zajęć z programowania chłopcy poznawali podstawowe komendy języka programistycznego C++, następnie w konsoli „DEV C++” programowali i kompilowali proste programy z wykorzystaniem poznanych kodów źródłowych. W tym roku programowaliśmy aplikację matematyczną wykonującą podstawowe obliczenia na podanych zmiennych.
Zajęcia z robotyki były zupełną nowością dla naszych chłopców. Podczas kilku zajęć koła informatycznego chłopcy poznawali budowę robotów Mindstorms EV3 oraz Spike Prime Education znanej firmy Lego, która w ostatnich latach specjalizuje się również w dziedzinie mikromechatroniki. Uczniowie poznali funkcje mikrokontrolera sterującego silnikami w czasie pracy robota. Uczyli się obsługi programu sterującego pracą robotów. Obserwowali także prace sensorów ruchu i koloru, w które wyposażone są roboty. Wreszcie z wykorzystaniem oprogramowania na systemach Android – „Spike App”, programowali pracę robotów i testowali wyniki na programowanych maszynach.
Zajęcia, w których uczestniczyli nasi chłopcy, nie należały do najłatwiejszych. Jednak wysiłek przyniósł im spore umiejętności kodowania , programowania i sterowania robotami. Po raz czwarty nasza placówka zdobyła certyfikaty uczestnictwa w programie projektu „Europejski Tydzień Kodowania  –  „Code Week” w tym roku, w dziedzinie informatyki oraz robotyki. Zajęcia zorganizował i prowadził nauczyciel informatyki – mgr Krystian Machowczyk.

Certyfikat dla DMOW w Wałbrzychu – programowanie aplikacji w języku C++ >>>

Certyfikat dla DMOW w Wałbrzychu – programowanie pracy robota  Mindstorms EV3 >>>

Certyfikat dla szkolnego koordynatora projektu >>>

Certyfikat końcowy „EU Code Week 2022” dla naszego ośrodka >>>

Nasz udział w „Code Week” w poprzednich edycjach >>>

Tekst i zdjęcia – szkolny koordynator projektu, Krystian Machowczyk