Złotówka na Mogiłę Pradziada

W wielu miejscach na Dolnym Śląsku odbywają się kwesty, z których dochód przeznaczony zostanie na ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie. 1 listopada z naszej placówki wzięło w akcji udział trzech wolontariuszy: Jakub Szaj, Adrian Lechocki, Kamil Stachowiak i oczywiście ich opiekun pani Krystyna Osiewała. Po otrzymaniu stosownej zgody o godzinie 9.30 wyruszyliśmy na cmentarz znajdujący się na dzielnicy Podgórze. Ubrani w ciepłe nakrycia i odpowiednie koszulki z identyfikatorami na szyi rozpoczęliśmy akcję pod hasłem „ ZŁOTÓWKA NA MOGIŁĘ PRADZIADA”. Pomimo nie sprzyjającej pogody wychowankowie nie poddawali się zbierając datki aż do zmierzchu. Zmarznięci ale zadowoleni z wyników pracy, ruszyliśmy w drogę powrotną Wszystkie osoby kwestujące wyraziły chęć wyjazdu na Ukrainę w celu sprzątania i porządkowania polskich cmentarzy w lipcu 2018 roku.