Zajęcia projektowe z przedsiębiorczości

W ramach realizacji projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” nasi wychowankowie uczestniczyli w cyklu zajęć dotyczących przedsiębiorczości. Chłopcy pracowali w czterech grupach sześcioosobowych, co w dużej mierze pozwoliło na indywidualne podejście do każdego z nich i uwzględnienie jego zainteresowań w tej dziedzinie. Tematyka zajęć dotyczyła wielu zagadnień dotyczących zarówno przedsiębiorczości „domowej” jak i kwestii dotyczących założenia i prowadzenia własnej firmy. Chłopcy uczyli się o tym, jak należy postępować prowadząc własną działalność gospodarczą, jak dbać o finanse domowe a także o tym, jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym. Prowadzący zajęcia, specjalista ds. ekonomii – Paweł Jakubas w swojej pracy wykorzystywał ciekawe dydaktyczne metody pracy, np. burza mózgów, mapowanie myśli itp. Wykorzystywał edukacyjne materiały filmowe, które zamieszczone są do celów dydaktycznych na portalu NBP. Uczestnicy zajęć pracowali indywidualnie lub w zespołach zadaniowych, rozwiązując praktyczne problemy dotyczące przedsiębiorczości. Ćwiczenia te miały na celu ukazać praktyczne zastosowanie postaw przedsiębiorczej w życiu codziennym i zawodowym.

Fotorelacja – K. Machowczyk