Zajęcia projektowe z elektrotechniki

Kolejnym etapem realizacji projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy start” są kursy zawodowe dla naszych wychowanków. Jednym z kierunków kształcenia grup projektowych jest kierunek elektrotechniczny, prowadzony w ramach kursu zawodowego K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznej. Zajęcia te odbywają się Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana Sobieskiego w Świdnicy.
Dnia 11 marca 2017r. chłopcy uczestniczyli w zajęciach z elektrotechniki, dotyczących rozpoznawania symboli graficznych stosowanych w elektrotechnice. Podczas zajęć  poznawali oznaczenia elementów elektrycznych, takich jak żarówka, włącznik, gniazdo czy przekaźnik. Studiowali także różne rodzaje układów połączeń przewodowych z odbiornikami elektrycznymi, co jest warunkiem przepływu prądu elektrycznego. Tu chłopcy mogli popisać się znaczną wiedzą w zakresie zamiany energii elektrycznej na inne rodzaje energii, np. świetlną, cieplną czy też kinetyczną. Znają bowiem już te zagadnienia z lekcji techniki w naszej szkole. Podczas zajęć dotyczących schematów instalacji i sterowania elektrycznego uczniowie rysowali proste schematy instalacji świetlnych oraz zasilających, jakie spotyka się w budownictwie. W dalszej części omawiali także zagrożenia związane z uszkodzeniami lub nieprawidłową naprawą okablowania i złączy w instalacjach wyższych napięć. Poznali także rodzaje oraz przekroje przewodów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych  i nawojowych.
W czasie tych zajęć nasi wychowankowie nabywają wiedzy, która jest niezbędna do wykonywania zawodu elektryka a biorąc pod uwagę zainteresowanie naszych chłopców tematyką zajęć, można niemal z całą pewnością stwierdzić, że wiedza ta będzie dla nich bardzo pożyteczna w przyszłości, nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym.

Tekst i zdjęcia – K. Machowczyk