Zajęcia projektowe z autoprezentacji

Zajęcia z autoprezentacji odbywały się w pracowni projektowej, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz komputerów z oprogramowaniem do tworzenia prezentacji przez uczniów. W czasie zajęć nasi chłopcy poznawali zasady przygotowywania wystąpień publicznych a także zasady efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad tworzenia atrakcyjnej prezentacji.

Uczniowie w czasie zajęć mieli również możliwość rozwijać umiejętności w zakresie prezentowania siebie w sytuacjach publicznych: prezentowania własnych opinii, poglądów, wiedzy. Na podstawie uzyskanych wiadomości, każdy z uczestników z wykorzystaniem  programu Power Point przygotował i przedstawił własną prezentację. Wszystkie wystąpienia zostały nagrane, a dzięki materiałom filmowym uczestnicy mogli skorygować swoje wystąpienia i omówić  wyniki swojej pracy na forum grupy.