Zajęcia projektowe – terapia poprzez dramę

W dniu 04.02.2018 rozpoczęliśmy kolejne zajęcia w ramach projektu „NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”. Tym razem są to zajęcia o charakterze terapeutycznym poprzez dramę. Prowadzącym jest aktor Wrocławskiego Teatru Formy – pan Józef Markocki, który uczy naszych podopiecznych pantomimy – czyli rodzaju przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa głosu, tylko odgrywa przedstawienie używając ruchu, mowy ciała i gestów. Często, ale nie zawsze, ma pomalowaną twarz, dlatego w scenariuszach pojawiła się także charakteryzacja. Teatr pantomimy ma dwie typowe postacie. Pierwsza z nich to komedia służąca łatwej rozrywce. Zwykle unika ona poważnych tematów i skomplikowanej fabuły, gdyż ma przede wszystkim doprowadzić widza do śmiechu i na tym przeważnie się skupiamy. Druga postać pantomimy może rozśmieszać nie mniej niż pierwsza, ale ma inny cel – prowokuje refleksję nad sensem życiowych zaangażowań człowieka. Prócz komicznych, podejmuje też poważne tematy, a czasem wzrusza. Wymaga ona od widza większego wysiłku wyobraźni, co jest podstawowym celem naszych warsztatów.