Wycieczka projektowa do Wrocławia. Hydropolis, Panorama Racławicka.

W dniu 31 stycznia 2018 roku została zorganizowana wycieczka do Wrocławia dla uczestników projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. W wycieczce wzięło udział sześciu wychowanków naszego ośrodka. Wycieczka rozpoczęła się wcześnie rano pobudką o godz. 6.00 gdyż wyjazd grupy zaplanowany został na godz. 6.40. Podróżowaliśmy busem do Wrocławia, do zespołu szkół zawodowych gdzie oczekiwała na nas Pani przewodnik i koordynator wycieczki. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie wrocławskiego Hydropolis, w którym wystawione były dla zwiedzających eksponaty związane z gospodarką wodną Wrocławia – nowatorskie rozwiązania z zakresu zaopatrywania miasta w wodę oraz oczyszczania ścieków komunalnych. Było taż wiele ciekawostek, uwidocznionych na zdjęciach, które wzbudziły ogromne zainteresowanie naszych wychowanków.

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Oglądaliśmy wiele ciekawych eksponatów obrazujących jak ewaluowało  dostarczanie przesyłek czy wiadomości. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się historyczne skrzynki pocztowe, powozy i dyliżanse pocztowe. Hala stulecia to kolejny punkt programu wycieczki. Ogromna hala przeznaczona na występy dla artystów,  sportowców i imprez masowych. Poznaliśmy historię jej powstania i zastosowaną nowoczesną , jak na tamte lata, technologię budowy  hali.

Po smacznym posiłku zwiedziliśmy Panoramę Racławicką. Wielkość budynku Panoramy, a w szczególności rozmiar obrazu bardzo zaskoczyły wychowanków. Byli pod ogromnym wrażeniem, gdy oglądali dzieło Kossaka  „Bitwa pod Racławicami”.