Rozpoczynamy udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Dnia 11 czerwca 2017 r. młodzież naszego ośrodka rozpoczęła udział  w ogólnopolskiej, społecznej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Inicjatywa ta, otoczona patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Telewizji Wrocławskiej Studio Wschód, ma na celu zbiórkę środków pieniężnych na ratowanie polskich cmentarzy rozsianych za wschodnia granicą kraju. Wychowankowie MOW Wałbrzych wraz z wychowawcą Panem Danielem Sienkowiec kwestowali przy kościele pw. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Dziećmorowicach oraz przy kościele pw. św. Bartłomieja w Modliszowie.  Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” realizowana przez uczniów dolnośląskich szkół (w tym młodzież Gimnazjum Nr 15 przy MOW Wałbrzych), ma na celu rozpropagowanie idei ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnia granicą, tzw. Kresach Wschodnich. Wśród wielu znajdujących się tam polskich grobów, które w większości są niejednokrotnie zdewastowane i zapomniane, znajdują się również mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, będąca inicjatywą o wieloletniej już tradycji, cieszy się niezmiennie dużym powodzeniem wśród młodzieży Dolnego Śląska, dlatego tak cieszy aktywne włączenie się do tego szlachetnego przedsięwzięcia także wychowanków wałbrzyskiego ośrodka wychowawczego.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec